For udstillere

Udfyld din udstillerpræsentation, foretag bestillinger til standen og se deadlines & generel information om messen.

Velkommen som udstiller på Bæredygtigt byggeri

I dette afsnit kan du finde svar på de fleste spørgsmål vedrørende din kommende deltagelse som udstiller på Bæredygtigt byggeri.

Under Information er det muligt at foretage bestillinger til din stand. Vi har ligeledes lagt nogle deadlines ind, som er vigtige at overholde, en generel tidsplan for messen samt informationer på relevante kontaktpersoner.

Opret en brugerprofil og log ind i din UdstillerPræsentation. Det er et nyt stærk tiltag på messen, som giver dig mulighed for at præsentere din virksomhed på den bedst mulige måde via messens officielle hjemmeside. Fortæl de besøgende hvad din virksomhed har at byde på, hvilke tilbud I har, hvilke produkter I har med på messen, og hvornår I evt. har aktiviteter på standen. Du kan også uploade små film fx. en produktpræsentation.

Under Praktiske oplysninger har vi samlet en række informationer, som besvarer de fleste spørgsmål forbundet med jeres tilstedeværelse under messen.

Skulle du være det mindste i tvivl om, hvordan du griber det hele an, så har vi lavet nogle små Video-vejledninger der hjælper dig videre.

EKSTRA: I denne korte guide giver vi dig nogle grundlæggende værktøjer, som kan være dig til nytte i forbindelse med planlægningen af din stand og din messedeltagelse.​

 

 

Information

Standopbygning

Standen leveres  med:
– ét stik 230V/2kW
– trådløst internet
– rengøring af gangarealer til hver messedag

Krav til udstillernes egen standopbygning:
– højde på materiale, som stilles mod nabostand, må max. være 2 meter
– materiale der benyttes som  adskillelse mod nabostand skal have neutral baggrund

Gulvbelægning:
Træ – merbau

Bestillinger til standen

Her kan du bestille alt, du skal bruge til din deltagelse på Bæredygtigt byggeri

Via følgende links bliver du dirigeret videre til leverandøren for de pågældende ydelser:

Adgangskort

 • Udstillerkort til standpersonale
  (Udleveres på Arrangørkontoret i Forhallen under indrykning)
Deadlines

Onsdag 3. august

 • Bestillinger til standen (herefter pålægges 30%)
 • Catering
Tidsplan

Indrykning
Fredag 19/8 kl. 08-20
Lørdag 20/8 kl. 08-10

Messens åbningstider
Lørdag 20/8 kl. 10-17
Søndag 21/8 kl. 10-17

Nedtagning
Søndag 21/8 kl. 17-22

Åbningstider i arrangørkontor
Fredag 19/8 kl. 08-20
Lørdag 20/8 kl. 08-18
Søndag 21/8 kl. 09-22

Markedsføring af messen

Den markedsføring, som gennemføres for at skaffe det størst mulige antal besøgende til Bæredygtig byggeri, er planlagt af Aalborg Kongres & Kultur Centers marketingafdeling i samarbejde med messeledelsen.

Du kan se kampagneplanen her

Advarsel mod svindlere

Vore – og andre messearrangørers – udstillere bliver jævnligt generet af henvendelser fra virksomheder/forlag med adresser i bl.a. Sverige, Slovakiet, Østrig, Tyskland og Mexico, der tilbyder optagelse og/eller annoncering i deres “messeguider” på internettet og/eller muligheden for at købe adgang til en oversigt over messens besøgende.

AKKC tager stor afstand til disse virksomheder/forlag, idet de i deres materiale giver indtryk af, at de har et nært samarbejde med os (-og andre messearrangører). Dette er ikke korrekt.

AKKC har på intet tidspunkt indgået aftaler med disse virksomheder/forlag og har aldrig nogensinde udleveret udstillernes navne, adresser m.v. til disse. De har muligvis hentet navnene på de oversigter over messernes udstillere, som kan findes på bl.a. messens hjemmeside. Men disse oversigter indeholder som udgangspunkt alene udstillernes overordnede kontaktinformationer – ikke direkte kontaktpersoner m.v.

De pågældende virksomheders/forlags henvendelser har i øvrigt et særdeles komplekst indhold, hvor priserne for de ydelser (optagelser) de tilbyder, er godt skjulte og særdeles ugennemsigtige. Derfor har flere af vore udstillere blot underskrevet den kontrakt der fremsendes, uden reelt at vide, hvad de forpligter sig til at betale. Vi har eksempler på, at der er udstillere, der har forpligtiget sig til at betale mere end 20.000 kr. over tre år for en ubetydelig og sandsynligvis helt værdiløs optagelse.

Ved flere lejligheder har vi fået henvendelser fra udstillere, der har underskrevet en kontrakt og efterfølgende modtaget en faktura. Disse har vi rådet til blot at smide fakturaen samt efterfølgende rykkere væk. Vi hører fra de involverede udstillere, at de modtager et rykkerbrev ca. en gang i kvartalet, og dette kan stå på i årevis. Vi har aldrig hørt, at forlagene har rettet henvendelse til udstilleren i form af personligt fremmøde, med opkrævning for den ikke betalte faktura. Sikkert fordi forlagene opererer på kanten af god markedsføringspraksis.

Aalborg Kongres & Kultur Center lægger stor afstand til de beskrevne virksomheder/forlag og deres metoder – pas på!

Seneste infomail

Ingen resultater fundet

Siden du anmodede om kunne ikke findes. Prøv at præciser din søgning, eller brug navigationen ovenfor til at lokalisere indlægget.

Kampagneplan

Har I andre idéer, der kan bidrage til en effektiv markedsføring? I så fald hører vi gerne derom. Kontakt venligst Else Herfort, 9935 5518,

Kampagnen vil omfatte:

 • Messens egen hjemmeside, hvor udstillerne viser de besøgende, hvad de kan opleve på deres stand. UdstillerPræsentationen ajourføres kontinuerligt.
 • AKKC-distribution af Gæstekort til udvalgte målgrupper – bl.a. pressen, organisationer, AKKC-sponsorer m.fl.
 • Udstillerne modtager i første omgang 50 trykte Gæstekort til målrettet distribution til kunder, potentielle kunder og andre relevante modtagere. Modtagere af Gæstekort kan besøge messen gratis. Der kan rekvireres flere gæstekort, hvis det ønskes.
 • Udstillerne modtager elektronisk Gæstekort med eget logo til målrettet distribution til kunder, potentielle kunder og andre relevante modtagere. Modtagere af det elektroniske Gæstekort kan besøge messen gratis
 • Eksponering på 8 LED skærme, som er opstillet på Aalborgs mest trafikerede veje.
 • Eksponering på banner á 25 m2 på Europahallen mod Vesterbro, som er en af Aalborgs mest trafikerede veje, der dagligt passeres af ca. 24.000 bilister og cyklister.
 • Eksponering på storskærm á 27,5 m2 på AKKC’s forplads. Husets facade ligger ud mod en af Aalborgs mest trafikerede veje, Vesterbro, der dagligt passeres af ca. 24.000 bilister og cyklister.
 • Onlineannoncering og organiske opslag på Facebook og Instagram.
 • Annoncering og omtale i omdelte magasiner.
 • Målrettet AKKC-nyhedsbrev som udsendes til ca. 22.000 modtagere.

Markedsføring af din stand

Som udstiller på Bæredygtigt byggeri får du din egen UdstillerPræsentation. Her kan du præsentere dit firma og fortælle de besøgende, hvorfor de skal besøge netop din stand. Du kan også oprette messetilbud, så de besøgende ved, hvad du har med på din stand og om de kan gøre en god handel. Har du aktiviteter på standen kan du også oprette dem og trække besøgende til din stand.

Herunder kan du læse, hvilke fordele det giver dig i SEO, SoMe markedsføring og i dit nyhedsbrev.

Du kan også hente vores guide til at få mere ud af din messedeltagelse.

U

SEO

Når du opretter din UdstillerPræsentation, produkter og aktiviteter, sørger vi for, at de alle sammen linker til din hjemmeside.

Når andre hjemmesider linker til din hjemmeside, forbedrer det din hjemmesides SEO (søgemaskineoptimering). Det betyder helt konkret, at søgemaskiner som Google rangerer din hjemmeside højere i søgeresultatet.

SoMe markedsføring

Fortæl de besøgende, hvad de kan se på din stand. Det trækker flere besøgende til din stand og til messen.

Når du laver opslag på SoMe om din deltagelse på messen, kan du linke til din Udstillerpræsentation, messetilbud og aktiviteter. Det motiverer de besøgende, at de kan se, hvad de kan opleve på messen.

Nyhedsbrev

Informer modtagerne af dit nyhedsbrev om, at de kan besøge din stand på messen.

Nyhedsbreve er effektive til at kommunikere direkte til dine kunder. Send dem et link til din Udstillerpræsentation, produkter og aktiviteter, så de kan se, hvad de kan opleve på din stand.

FAQ og praktiske oplysninger

Følgende praktiske oplysninger besvarer de fleste spørgsmål forbundet med jeres tilstedeværelse under messen.

 

Affaldssortering

Det er udstillerens eget ansvar at fjerne affald fra stand og gangarealer før (indrykning), under og efter arrangementet (nedtagning).

Affald skal sorteres og anbringes i de anviste containere og sorteringsområder.

Spørg gerne en medarbejder hvis du er i tvivl.

Aflæsning

– For udstillere i hal A og B – via Elefantporten
– For udstillere i hal C – via Elefantporten eller via Forpladsen
– For udstillere i hal E – via Forpladsen
– For udstillere i hal F – via elevator ved Scandic hotel eller via døre langs p-pladsen

LINK til oversigt over de forskellige aflæsningsmuligheder

Se information om messeområderne her

Aktiviteter på standen

Uddeling af flyers / brochurer og standaktiviteter generelt, skal foregå standen eller evt. i gangarealet i umiddelbar tilknytning til standen.

Lyd og billed eller andet AV-udstyr på standen skal anbringes mindst 1 meter fra nabostand eller gangareal, og støjniveauet må ikke overstige 70 db (A) målt 1 meter fra standen.

Røganlæg og lignende, der kan være til gene for øvrige udstillere og besøgende, er ikke tilladt.

Brandsikkerhed

Beredskabscenter Aalborg er messens øverste myndighed, hvad angår brandsikkerhedskrav. Der vil være beredskabsfolk til stede på alle messens åbningsdage. Anvisninger fra de tilstedeværende beredskabsfolk skal følges i alle henseender.

Åben ild: Generelt må der ikke anvendes levende lys, stearinlys eller anden form for åben ild i messefaciliteterne. (Her kan ikke søges om tilladelse).

Brændstof: Indholdet af brændstof (benzin/metanol) i køretøjers brændstoftanke må ikke være større, end hvad der er nødvendigt for ind- og udkørsel i hallen. I messeperioden skal køretøjets strømforsyning være afbrudt ved køretøjets akkumulator.
Vedr. el-biler: hovedafbryder skal slås fra i messeperioden.

Gas – flasker og grill: Skal skriftligt søges godkendt hos Beredskabscenter Aalborg. Denne godkendelse formidles via arrangøren. Kontakt Pia Germann, AKKC, +45 9935 5514 /

Fortæring på standen

Udskænkning, servering og smagsprøver

Restaurant AKKC by MEST har gennem deres forpagtningsaftale i huset, forpligtet sig til at varetage servering af mad- og drikkevarer i AKKC. Bortset fra evt. forplejning til medarbejdere, som måtte arbejde på standene.
Udlevering af små smagsprøver, inkl. reklamegaver må finde sted.

Ønskes udlevering og/eller salg af mad- eller drikkevarer fra standen, kan dette kun finde sted efter forudgående aftale med Restaurant AKKC by MEST.

Kontakt Restaurant AKKC by MEST, 9935 5590  

Gods

Indlevering: Aalborg Kongres & Kultur Center (AKKC) modtager gods til messestande så tæt på arrangementsdato som muligt – dog tidligst tirsdag 16. august. Godset skal være tydeligt mærket med navn og standnummer.

Opbevaring: På forespørgsel kan vi så vidt muligt opbevare tomgods under messen. Det vil ske på udstillerens ansvar. Kontakt arrangørkontoret for muligheder. Tomgods m.v. henstillet på gangarealer og andre steder uden for standarealet betragtes som affald og fjernes efter endt indrykningstid, hvor rengøring påbegyndes. Af hensyn til brandfare er det ikke tilladt at opbevare tomgods bag standen. Tomgods skal være tydeligt mærket med navn og standnummer.

Afhentning: Udstillere skal selv bestille fragtmand til afhentning af gods i AKKC og forsyne gods med fragtbrev. AKKC påtager sig intet ansvar i forbindelse med afhentning af gods.

Information om hallerne

Hal A: 15 meter til loft, trægulv (eg)
Hal C: 4,5 meter til lof, grå klinker
Hal F: Betonfliser
Hal G: 2,9 meter, gråt nålefilt

Kopi- og printservice

Henvendelse i Arrangørkontoret i Forhallen.

 • A4 sort/hvid = DKK 2 pr. stk. inkl. moms
 • A4 farve = DKK 4 pr. stk. inkl. moms.

Udover kopiering kan der printes fra USB-stik eller mail. Mailadresse oplyses ved henvendelse.

Montering på gulv

Henvendelse i Arrangørkontoret i Forhallen.

Tæppe – ved montering af eget tæppe må kun bruges arrangørens dobbeltklæbende tæppetape: DKK 250 pr. rulle ekskl. moms.

Fliser – betonfliser og lignende må ikke monteres direkte på halgulvet. Skal understøttes af kraftigt plastik eller fiberdug.

Såfremt udstiller volder skade på gulv, stilles denne til ansvar herfor.

Opbygningshøjde

Opbygningshøjden af stande af hensyn til de øvrige udstillere ikke overstige ca 200 cm.

Hvis højden ønskes overskredet, kan det kun ske i samråd med AKKC og eventuelt mod betaling af udvidet standleje.

Af hensyn til nabostandene skal al adskillelse mellem standene godkendes af AKKC og skal minimum have neutral baggrund. 

Tyveri

Der vil være nattevagt uden for åbningstiderne i messeperioden og alarm vil ligeledes være tilkoblet.

Arrangøren påtager sig ikke opgave om særlig bevogtning af enkelte stande og vil aldrig kunne stilles til ansvar for de udstillede genstande.

Tyveri skal oplyses til arrangøren samt meldes til jeres eget forsikringsselskab. Vi oplever heldigvis yderst sjældent tyveri.